De VNF-Nijmegen hanteert de persoonsgegevens uitsluitend voor de verenigingsdoeleinden en neemt maatregelen deze gegegevens alleen aan leden ter beschikking te stellen.

Alle leden onderschrijven de regelingen en bepalingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De samenstelling van het huidige bestuur is onder Bestuur en Commissies te vinden.

Deze documenten zijn hieronder te downloaden als PDF bestand

Sluit Menu