Bestuur en commissies

Bestuur

 • Voorzitter: Ronald Taal – voorzitter@vnf-nijmegen.nl
 • Vice-voorzitter: 
 • Secretaris: Pieter Buma – secretaris@vnf-nijmegen.nl
 • Penningmeester: Peter Nieuwenhuis – penningmeester@vnf-nijmegen.nl
 • Algemeen bestuurslid:  Rinie Jochoms, Liefke Reurich

Algemeen e-mail adres: bestuur@vnf-nijmegen.nl

Commissies

Programmacommissie

verzorgt het lezingen/workshop/praktijk programma van de vereniging

 • Marcel Braam
 • Ronald Taal
Tentoonstellingscommissie

beoordeelt en regelt de exposities

 • Rinie Jochoms
 • Adri Klaassen
Webcommissie
 • Guido vd Water
Technische groep

verzorgt o.a. de laptop, beamer, scherm e.d. op de clubavonden. Iedereen is meer dan welkom om een handje mee te helpen natuurlijk.

 • Rinie Jochoms
Kascommissie
 • Caroline Megens
 • Ruud Cox