Hier vindt je informatie over Vereniging Natuurfotografie Nijmegen

 • Algemene Informatie

  VNF-Nijmegen is een natuurfotografenvereniging van circa 30-40 leden met als gezamenlijke interesse natuurfotografie. Het doel is om verantwoord natuurfotografie te beoefenen, gezamenlijk activiteiten te ontplooien en kennis en ervaring over fotografie (techniek, belichting, compositie, etc.) uit te wisselen om tot een beter fotografisch resultaat te komen. Elke maand komen we bij elkaar om eigen werk…

  Lees meer

 • Algemene Voorwaarden

  De VNF-Nijmegen hanteert de persoonsgegevens uitsluitend voor de verenigingsdoeleinden en neemt maatregelen deze gegegevens alleen aan leden ter beschikking te stellen. Alle leden onderschrijven de regelingen en bepalingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De samenstelling van het huidige bestuur is onder Bestuur en Commissies te vinden. Deze documenten zijn…

  Lees meer

 • Bestuur en commissies

  Bestuur Algemeen e-mail adres: bestuur@vnf-nijmegen.nl Commissies Programmacommissie verzorgt het lezingen/workshop/praktijk programma van de vereniging Tentoonstellingscommissie beoordeelt en regelt de exposities DAGjesUITdaging-CIE Organiseren de uitstapjes met de vereniging Webcommissie Technische groep verzorgt o.a. de laptop, beamer, scherm e.d. op de clubavonden. Iedereen is meer dan welkom om een handje mee te helpen natuurlijk. Kascommissie

  Lees meer

Sluit Menu