Category Archives: Nieuws

Nieuws berichten

Presentatie “in mijn achtertuin” Pauline van Marle en eigen werk

Pauline van Marle heeft weer een erg mooie presentatie gegeven getiteld “in mijn achtertuin”. Hoofdzakelijk vogelfoto’s dichtbij huis, veel in landgoed Grootstal. Het is duidelijk dat Pauline een fantastische vogel fotografe is die er ook de tijd en moeite in steekt. Het werk dat ze erin steekt zie je terug in de resultaten.

pauline-03_gekraagde-roodstaart-vrouw-met-rupsjesErg leuk om een indruk te krijgen van haar verschillende projecten met vogelsoorten middels de verhalen en de foto’s.

Ook de link naar de regeneratieve landbouw projecten op landgoed Grootstal vond ik erg interessant. Mooie initiatieven om landbouw anders aan te pakken, uit het hele land komen mensen kijken hoe men dat hier doet. De soorten diversiteit (planten en dieren) neemt ook toe door deze vormen van landbouw 👍🏻

Na de pauze hebben we nog eigen werk bekeken en hier is de fotoselectie van de maand april uit gekomen. 

Gezellige bespreekavond

Gisteravond (6 april) was het weer bijna als vanouds gezellig druk op de bespreekavond. Als ik goed geteld heb waren er 20 leden aanwezig en we hebben erg mooie foto’s gezien en mogen bespreken.

Onderwerpen als kleur, compositie, uitsnede, onderwerp, achtergrond, rustig vs. druk kwamen allemaal voorbij. Volgens mij hebben alle fotografen die wat hadden ingestuurd er wel weer wat uitgehaald voor hun foto of een volgende foto uitstap.

Expositie fotouitleen inleverdata bekend voor 2022

Ook voor 2022 komen er weer foto’s van onze club te hangen bij gezondheidsinstellingen. Hiervoor zoekt de commissie uit de ingestuurde foto’s een mooie set en worden deze afgedrukt en opgehangen. Er is altijd een thema verbonden aan de ingeleverde foto’s

  • 1 Mei 2022 Zoogdieren
  • 1 September 2022 Landschap (geen winter)
  • 1 December 2022 Paddenstoelen

Expo selectie Bloemenpracht

In Augustus is er een selectie gemaakt uit de ingezonden leden foto’s met als theme “Bloemenpracht”. De selectie is hieronder te zien.

 

Komende avonden afgelast – Corona

Corona Virus schematic

CC BY-SA 4.0 https://www.scientificanimations.com/coronavirus-symptoms-and-prevention-explained-through-medical-animation/

Update: hou het nieuws in de gaten voor het overheids beleid. Het weekend schiermonnikoog is afgelast en wellicht kan het later in het jaar wel plaatsvinden.

Geachte leden (en geïnteresseerden in de club), het nieuws over de Corona crisis overspoeld ons. We zien steeds meer onrust veroorzaakt door het virus. Uiteraard willen we als bestuur van VNF-N onze leden aan geen enkel onnodig risico blootstellen. Daarom hebben we besloten de aanstaande clubavond van 17 maart en de bespreek avond van 7 april te annuleren. Uiteraard wordt het verhaal van Andre Janssen op een latere clubavond ingehaald.

Voor leden: Met betrekking tot het clubweekend Schier kunt u zich nog opgeven. Uiteraard gaan we te zijner tijd bezien of dit weekend, waarop velen zich verheugen, wel doorgang kan vinden.  Mocht het weekeind geen doorgang kunnen vinden vanwege het virus wordt uw inschrijfgeld teruggestort.
Het bestuur van VNF-N.