Algemene Voorwaarden

De VNF-Nijmegen hanteert de persoonsgegevens uitsluitend voor de verenigingsdoeleinden en neemt maatregelen deze gegegevens alleen aan leden ter beschikking te stellen.

Alle leden onderschrijven de regelingen en bepalingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Deze documenten zijn hieronder te downloaden als PDF bestand