Hieronder de maandselectie van September 2016:

Er wordt nog altijd gezocht naar vervangende bestuursleden (secretaris, voorzitter) en uitbreiding van het algemeen bestuur. Denk er over na a.u.b.